aze | eng | rus

Anketin doldurulması

Fərdi məlumat (!)
Soyadı (!):
Adı (!):
Atasının adı (!):
Cins (!):
Doğum tarixi (gg.aa.iiii) (!):
Doğlduğu yer:
E-mail:
Əsas təhsil haqqında məlumat (!)
Əsas təhsil (!):
Təhsil müəssisəsinin adı:
Qəbul olunma tarixi:
Bitirmə tarixi:
Fakultə:
İxtisas (!):
Dərəcə:
Əlavə təhsil haqqında məlumat
Növ:
Təhsil müəssisəsinin adı:
Qəbul olunma tarixi:
Bitirmə tarixi:
Fakultə:
İxtisas:
Dərəcə:
Əlavə təmin haqqında məlumat
Kompyüterdə işləmə bacarığı:
Sürücülük vəsiqəsi (A | B | C | D):
Xarici dillərin bilməsi:
istifadə dərəcəsi:
Əlavə təlim haqqında digər bilgilər:
Əvvəlki iş yeri barədə məlumat
Təşkilatın adı:
Vəzifə səlahiyyətləri:
Şəhər:
Qəbul olunma tarixi:
İşdən çıxma tarixi:
Xasiyyətnamələr:
Ünvan məlumatı
Ölkə (!):
Şəhər (!):
İndeks (!):
Poçt ünvanı (!):
Telefon:
Faks:
Arzulanmış vakansiya
Vəzifə:
Peşə(ixtisas) (!):
Əmək haqqı (USD) (!):
İxtisaslamə:
İşin növü (!):
İş qrafiki (!):
(!) — yazılmalı zəruri olan bölmələr